Home Voor wie Door wie Kennismaking Tarieven Contact

Gesprekstherapie

Relatietherapie

Cursussen/workshops

Management Coaching

 

• Ruzie?
• Verwijten?
• Terugtrekken?
• Moedeloos?
• Onbegrip?
Er is iets aan te doen!

Waarom relatietherapie?
Relatieproblemen zijn meestal het gevolg van een verstoorde communicatie. Als partners niet weten hoe ze elkaar op een constructieve manier kunnen ‘bereiken’, leidt dat bijna steevast tot wanhoop, moedeloosheid en verlies van het gevoel van verbondenheid dat de relatie ooit kenmerkte. Paradoxaal genoeg oogsten beide partijen vaak onbegrip en verwijdering, terwijl ze juist zoeken naar begrip en nabijheid. Zwijgpartijen, oeverloze discussies, hoogoplopende conflicten of vruchteloze gesprekken zijn het pijnlijke gevolg. De ervaring leert dat het in conflicten zelden gaat om de inhoud van het conflict, maar veeleer om het gevoel ‘te worden miskend’. Daar ontstaat de verwijdering en daar dient gezocht te worden naar de oplossing. De aanpak van De Praktijk blijkt vaak een snelle en effectieve manier om relaties die vast dreigen te lopen weer op de rails te krijgen.

Bureau voor contact en communicatie 

De Praktijk