Home Voor wie Door wie Kennismaking Tarieven Contact

Gesprekstherapie

Relatietherapie

Cursussen/workshops

Management Coaching

 

Wat kan van relatietherapie niet verwacht worden en wat wel:

Niet: Zorgen voor een altijd vlekkeloos verlopende relatie en harmonieus contact.
Wel : Leren hoe je een goed contact in stand kunt houden, ondanks verschil in inzicht.

Niet: Conflicten voorkómen.
Wel : Voorkomen dat conflicten escaleren of ondergronds voeding blijven geven aan nieuwe conflicten.

Niet: Voorkomen dat de relatie soms een sleur wordt.
Wel : Voorkomen dat de relatie een sleur blijft.

Niet: Sociaal ‘aangepast gedrag’ tot stand brengen.
Wel : Leren effectief en constructief te reageren op situaties.

Bureau voor contact en communicatie 

De Praktijk