Home Voor wie Door wie Kennismaking Tarieven Contact

Gesprekstherapie

Relatietherapie

Cursussen/workshops

Management Coaching

 

Aanpak
Bij De Praktijk wordt nuchter gekeken naar wat er speelt. Vaak brengt het analyseren van de ´systematiek van de narigheid´ al helderheid en opluchting waarna in therapie vervolgens gewerkt kan worden aan ver- betering. De kracht van de aanpak van De Praktijk ligt in de focus op het onderkennen en analyseren van gevoelens in hun signaalfunctie. Pas wanneer gevoelens écht helder zijn, en dat worden ze pas als wordt doorgevraagd tot het klópt (en als er geen genoegen wordt genomen met psychologische gemeenplaatsen), kan gewerkt worden aan een concrete en heldere oplossing.

Bureau voor contact en communicatie 

De Praktijk