Home Voor wie Door wie Kennismaking Tarieven Contact

Gesprekstherapie

Relatietherapie

Cursussen/workshops

Management Coaching

 

Kennismaking
Om
te bepalen of therapie bij De Praktijk zinvol kan zijn, gaat aan therapie altijd een kennismakingsgesprek van 1,5 uur vooraf.
Gedurende het eerste uur van dat gesprek komt de hulpvraag aan bod en reageert Robs Driessen op wat er verteld wordt. De bedoeling hierbij is, dat hij zich een beeld kan vormen van de problematiek en dat de cliënt een beeld krijgt van wat hij of zij kan verwachten.
Pas daarna wordt besproken of de hulpvraag past bij hetgeen De Praktijk kan bieden.
Als dat zo blijkt te zijn kunnen vervolgens afspraken worden gemaakt over voortzetting van de gesprekken, het tarief, de betaling, het tijdstip van de afspraken en de frequentie daarvan.

Bureau voor contact en communicatie 

De Praktijk