Home Voor wie Door wie Kennismaking Tarieven Contact

Gesprekstherapie

Relatietherapie

Cursussen/workshops

Management Coaching

 

Wat kan van individuele gesprekstherapie niet verwacht worden en wat wel:

Niet: Voorkomen dat leven en werk soms vervelend, belastend of frustrerend is.
Wel : Voorkomen dat dit soort ervaringen leidt tot vermindering van vitaliteit.

Niet: Het verleden ongedaan maken.
Wel : Het verleden ‘zijn plaats’ geven zodat het heden weer ruimte krijgt.

Niet: Sociaal ‘aangepast gedrag’ tot stand brengen.
Wel : Leren effectief en constructief te reageren op moeilijke situaties.

Bureau voor contact en communicatie 

De Praktijk